Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o naszej polityce cookie
 
BIP

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tego elementu strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

podspod
 
Menu strony
Przyjazne linki
Szybki kontakt
Informacja dotycząca suszy

27 sierpnia 2015, Administrator
W związku z pogłębiającą się suszą występującą na terenie gminy Kutno informuję zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych do Urzędu Gminy Kutno w terminie - do dnia 04 września 2015 roku.

Zgodnie z monitoringiem suszy opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ( 9 okres raportowania ) na terenie Gminy Kutno aktualnie zagrożenie suszą występuje wśród upraw:
- ziemniak, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe i rośliny strączkowe, na glebach I kategorii (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty,
- kukurydza na kiszonkę, ziemniak, krzewy owocowe i rośliny strączkowe na glebach II kategorii (gleby lekkie), grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty,
- ziemniak i krzewy owocowe na glebach III kategorii ( gleby średnie ) grupa granulometryczna: glina lekka, glina lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty.

Ponadto zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Gminna Komisja może szacować straty w łąkach, pastwiskach, trawach na gruntach ornych na glebach I i II kategorii glebowej.
Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Kutno www.gminakutno.pl oraz w Urzędzie Gminy Kutno ( pokój nr 2 ).
Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015 wraz z oświadczeniem o powierzchni obszarów proekologicznych, złożonych w ARiMR, poświadczonych pieczęcią Agencji.
Szczegółowych informacji udziela Anna Sobieszczak ( pokój nr 2 ) - nr telefonu 24 355-70-24.

Wzór wniosku


12 sierpnia 2015, Administrator


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

11 sierpnia 2015, Administrator
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KUTNOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020

5 sierpnia 2015, Administrator
Szanowni Państwo!

Zarząd Powiatu w Kutnie, ogłasza rozpoczęcie w dniu 13 sierpnia 2015 r. konsultacji społecznych projektu KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU KUTNOWSKIEGO ZWANYCH „STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KUTNOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020”.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii
i uwag do projektu „STRATEGII ROZWOJU POWIATU KUTNOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020”.

Projekt niniejszej Strategii wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag, zamieszczony został na stronie powiatkutno.eu . Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą
na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno lub pocztą elektroniczną na adres a.chmielecka@powiatkutno.eu lub złożyć osobiście w godzinach
7.30-15.30 w sekretariacie Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno do dnia 20 sierpnia 2015 r. do godz. 12.00.

Zarząd Powiatu w Kutnie zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców powiatu kutnowskiego oraz instytucje i podmioty z terenu powiatu kutnowskiego, zainteresowane aktualizacją przedmiotowego dokumentu.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO POWIATU KUTNOWSKIEGO ZWANE STRATEGIĄ


Odyseja Historyczna za nami!

20 lipca 2015, Administrator
Tysiące ludzi, mieszkańców wielu powiatów centralnej Polski, odwiedziło Odyseję Historyczną, która tradycyjnie odbyła się na terenie Ośrodka Kultury Gminy Kutno w Leszczynku. Jedna a największych imprez odbywających się na terenie powiatu kutnowskiego wypaliła i to z ogromnym hukiem.
W przepięknym parku swoje obozowiska rozbili członkowie bardzo wielu grup rekonstrukcyjnych z całej polski. Spacerując można było spotkać słowiańskich wojów, wikingów, krzyżaków,
a nawet indiańskich wojowników i czarowników. Żołnierze z czasów I i II wojny światowej czekali na odwiedzających w okopach, czołgach lub w samochodach pancernych. W pełnym rynsztunku bojowym byli to żołnierze między innymi amerykańscy, radzieccy, francuscy, polscy i niemieccy.
Pokazów, rekonstrukcji, parad i pokazów było co niemiara. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z VI Odysei Historycznej w Leszczynku.
Komunikat dotyczący suszy

16 lipca 2015, Administrator
W związku z długotrwałą suszą występującą na terenie Gminy Kutno informuję zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy Kutno o oszacowanie szkód w terminie do dnia 24 lipca 2015r.

Szacowanie szkód nastąpi po powołaniu przez Wójta Gminy Kutno składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Zgodnie z monitoringiem suszy opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na terenie Gminy Kutno zagrożenie suszą rolniczą notowane jest wśród upraw: zboża jare , zboża ozime, rośliny strączkowe, krzewy owocowe na glebach I kategorii (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, oraz wśród upraw: zboża jare, rzepak i rzepik i krzewy owocowe na glebach II kategorii (gleby lekkie), grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.
Powyższe oznacza, że szacowania szkód można dokonać tylko na wyżej wskazanych roślinach ( które znajdują się jeszcze na polu ) i tylko na glebach I i II kategorii, co odpowiada głównie V i VI klasie bonitacyjnej gleb.
Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Kutno www.gminakutno.pl oraz w Urzędzie Gminy Kutno ( pokój nr 2 ).
Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015 wraz z oświadczeniem o powierzchni obszarów proekologicznych, złożonych w ARiMR, poświadczonych pieczęcią Agencji.
Szczegółowych informacji udziela Anna Sobieszczak ( pokój nr 2 ) - nr telefonu 24 355-70-24.

Wójt Gminy Kutno
mgr inż. Jerzy Bryła

Wzory dokumentów wszczynających procedurę szacowania szkód


Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym

Oświadczenie o nieponiesionych szkodach i nie składaniu wniosków o oszacowanie szkód na terenie innych gmin, poza gminą w której znajduje się siedziba gospodarstwa

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw w 2015 r., o średnich plonach, średnich cenach i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za okres 3 lat

Oświadczenie nr 2 o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji). Wzory do obliczania stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich i przelotowości

1 lipca 2015, Administrator


Dyrektor szkoły w Strzegocinie odchodzi na emeryturę.

1 lipca 2015, Administrator
Dzieci i młodzież z czterech placówek oświatowych z gminy Kutno ma już wakacje. Uroczystości zakończenie roku szkolnego 2014/15 odbyły się 26 czerwca. Szkołę w Strzegocinie odwiedził wójt Jerzy Bryła. Była ku temu okazja szczególna. Po 37 latach pracy pedagogicznej na emeryturę przechodzi dyrektor tej szkoły Jadwiga Wesołowska. Były kwiaty, upominki i miłe słowa. - Ze Strzegocinem jestem związana praktycznie od zawsze – powiedziała nam dyrektor Jadwiga Wesołowska. - Tutaj się wychowałam, tutaj kończyłam szkołę podstawową i tutaj całe życie pracowałam.Pani Jadwiga obowiązki dyrektora pełni od 15 lat. - Być może za kilka lat zatrudnię się na kilka godzin w szkole – dodaje pani dyrektor. - Na razie moje plany związane są z rodziną. Niebawem zostanę babcią i będę chciała pomóc synowi w opiece nad dzieckiem.
Dyrektor Jadwiga Wesołowska swoje obowiązki będzie pełniła do 31 sierpnia. A od 1 września dyrektorem szkoły w Strzegocinie zostanie Beata Jurkowska-Przybysz.