• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Święto Ruchu Ludowego

urzad

 Każdego roku w maju obchodzimy „Zielone Świątki", które jednoczą mieszkańców wsi i kultywują tradycje ludowe. To jedno z najpiękniejszych polskich świąt wyrosłe w tradycji chrześcijańskiej, ludowej i narodowej, które utrwaliło się w świadomości mieszkańców i stało się jej niezbywalną spuścizną. Jest to też dzień, w którym obchodzimy Święto Ru...

Czytaj dalej

Dzień Samorządu Terytorialnego

dzien-samorzadowca

Dziś przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. Jest to święto obchodzone na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r. Z tej okazji Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska składa podziękowania wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju naszej gminy. 

Symboliczne podpisanie porozumienia międzygminnego w ramach Partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą”

porozumienie

 16 maja 2023 roku Rada Gminy Kutno podjęła uchwałę Nr LXIII/434/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą". W związku z tym w dniu 26 maja w Żychlinie Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska w imieniu Samorządu Gminy Kutno w sposób symboliczny podpisała porozumienie określające zasady współpracy JST w c...

Czytaj dalej

Dzień Matki

dzien-matki-2023

Dziś jedno z najpiękniejszych świąt w roku. Z tej okazji wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia.

Święto Błękitnej Armii

blekitna-armia

W dniu 25 maja obchodzimy Święto Błękitnej Armii. Pierwsze oddziały Armii Polskiej utworzonej we Francji przybyły do Kutna w 1919 roku. Przybycie w ciągu kilku dni trzech batalionów Dywizji Instrukcyjnej i jej sztabu na czele z gen. Augustem Tranie było wielkim wydarzeniem dla mieszkańców. Z tej okazji delegacja Gminy Kutno w osobach Wójt Gminy Kut...

Czytaj dalej

Nabór kandydatów na ławników

lawnicy

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Kutnie i Sądzie Okręgowym w Łodzi, Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do Rady Gminy Kutno z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: Do Sądu Okręgowego w Łodzi 2 ławników. Do Sądu Rejonowego w ...

Czytaj dalej

Egzamin Ósmoklasistów

egzamin-8-klas

 Dziś ważny dzień dla uczniów ósmych klas - rozpoczynają się egzaminy Ósmoklasistów. Z tej okazji Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska życzy powodzenia.

KOMUNIKAT Nr 2 W sprawie stwierdzenia poprawy jakości wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Strzegocin

woda-kran

Poniżej treść komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego w Strzegocinie zaopatrujący miejscowości: Boża Wola, Byszew, Dębina, Gnojno, Siemiennik, Grabków, Julinki, Leszno, Dudki, Leszczynek, Marianki, Nowa Wieś, Nagodów, Piwki, Obidówek, Kolonia Strzegocin, Strzegocin, Stanisław...

Czytaj dalej

Kolejne sołectwa z naszej Gminy z dotacjami

solectwonaplus

Z przyjemnością informujemy, że kolejne projekty przygotowane przez sołectwa z terenu Gminy Kutno znalazły się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego. Kwotą 100 000,00 zł dofinansowany zostanie projekt sołectwa Sieraków gdzie planuje się budowę świetlicy wiejskiej. Projekt realizowany będzie w ramach progr...

Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

plan-zag

Poniżej treść ogłoszenie Wójt Gminy Kutno o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Leszczynek, Gołębiewek i Raciborów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30