Koszenie traw w pasie dróg gminnych zakończone

Koszenie traw w pasie dróg gminnych zakończone

Gmina Kutno zakończyła koszenie traw na poboczach i rowach w pasie dróg gminnych Gminy Kutno. Zadanie obejmowało jednokrotne, obustronne wykonanie usługi w zakresie skoszenia traw oraz wycięcia chwastów i jednorocznych samosiejek drzew i krzewów na poboczach i rowach or...
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2020

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2020

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania to jedno z tych wydarzeń w kalendarzu świąt nietypowych, które są zarówno przyjemne jak i pożyteczne. Inicjatywa powstała w Polskiej Izbie Książki w 2001 roku. Patronką wybrano Joannę Porazińską, wybitną pisarkę, która wiele swoich k...
Wójt Gminy Kutno przekazała wyposażenie sanitarne dla szkół

Wójt Gminy Kutno przekazała wyposażenie sanitarne dla szkół

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną związaną z zagrożeniem wirusem SARS  COV-19 nauka w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Kutno wymagać będzie w tym roku szkolnym zachowania szczególnych środków ostrożności i przestrzegania ustalonych przez dyrekc...
Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa   2019

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejski...
Stop hejt

Stop hejt

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wyraża stanowczy sprzeciw hejtowi i manipulacji informacją. Poniżej treść wniosku skierowanego do portalu eKutno.
Informacja dla Rodzin z gminy Kutno

Informacja dla Rodzin z gminy Kutno

Wójt Gminy Kutno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informują o rozpoczęciu naboru do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020. Kwalifikacja do Programu odbywać się będzie w formie telefonicznej lub mailowej. Prosimy o zgłoszenia d...
Trwa budowa Klubu dziecięcego w Gołębiewku Nowym

Trwa budowa Klubu dziecięcego w Gołębiewku Nowym

Trwają prace budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej w Gołębiewku Nowym z przeznaczeniem na potrzeby Klubu dziecięcego. Będzie to pierwszy klub dziecięcy w Gminie Kutno prowadzony przez samorząd. Klub żłobkowy przewiduje docelowo 23 ...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

​Zarządzenie nr 146/2020  Wójt Gminy Kutno z dnia 21 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kutno i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego.  Nazwa pliku: Zarządzen...
Dzień Patrona Szkoły we Wroczynach

Dzień Patrona Szkoły we Wroczynach

We wtorek, 22 września, Uczniowie, Dyrekcja oraz Nauczyciele spotkali się w plenerze na uroczystej akademii upamiętniającej Patrona Szkoły Podstawowej we Wroczynach –Bohaterów Walk nad Bzurą. W czasie uroczystości uczniowie klasy ósmej przypomnieli odwagę, bohaterstwo i...
Nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19 na finiszu

Nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19 na finiszu

Jeszcze przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ich 135 947. Pomoc adresowana jest do roln...