IMG_20200619_13522_20200622-124624_1

Promesa na samochód dla OSP Komadzyn

W dniu 19 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wręczono przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych woj. łódzkiego, promesy na zakup 35 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wręczenia promes dokonali: Waldemar Buda Sekretarz Stanu w Ministe...
Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójt Gminy Kutno

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójt Gminy Kutno

W piątek 19 czerwca odbyła się najważniejsza w roku absolutoryjna Sesja Rady Gminy Kutno, podczas której Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska jednogłośnie otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium od Radnych Rady Gminy Kutno za 2019 rok. Udzielenie wotum i absolutorium to...
gaszynchallenge

Gmina Kutno wzięła udział w #gaszynchallenge

Radni Gminy Kutno wraz z Wójt Justyną Jasińską i pracownikami Gminy Kutno pomagają Zosi. Dziękujemy za nominację Gminie Strzelce Nominujemy: Gmina Krzyżanów Rada Miasta Kutno Rada Powiatu Kutnowskiego
Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami z gradem.
Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych

Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju  wirusa SARS COV-2 konieczne  stało się  opracowanie wytycznych i zasad postępowania dla producentów rolnych przy zatrudnianiu cudzoziemców do prac sezonowych. Celem proponowanych procedu...