www: Gospodarka odpadami

Informacja o realizacji zadania

Informacja o realizacji zadania

Gmina Kutno zrealizowała zadanie pn.: „Spakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kutno"
Jak prawidłowo segregować odpady? - spotkanie w Leszczynku

Jak prawidłowo segregować odpady? - spotkanie w Leszczynku

W dniu 9 października w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „Przystań" w zakresie ekologii i ochrony środowiska „Pomóż sobie, innym i środowisku" i współpracy z...
Informacja dotycząca gospodarki odpadami

Informacja dotycząca gospodarki odpadami

Szanowni mieszkańcy gminy Kutno Niniejszym informujemy, że w miesiącu kwietniu 2020 r. nastąpił, prawie dwukrotny w stosunku do miesiąca marca 2020 r.,wzrost ilości odebranych z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych.Zgodnie z umową zawartą z firmą Pre Zero Ser...
Przedsiębiorco pamiętaj o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów

Przedsiębiorco pamiętaj o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów

Gmina Kutno informuje, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów z przedsiębiorcą posiadającym stosowne uprawnienia. Do nieruchomości niezamieszkałych zalicza się m.in.: obiekty użyteczności publicznej...
Harmonogram Wywozu odpadów

Harmonogram Wywozu odpadów

Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Kutno. Informacje znajdują się poniżej, w postaci skanów: