www: Inwestycje

Przebudowa drogi Kutno - Antoniew - Witonia

Przebudowa drogi Kutno - Antoniew - Witonia

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podpisała ze starostą Powiatu Kutnowskiego Danielem Kowalikiem umowę o udzielenie dotacji celowej dla powiatu kutnowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2164E Kutno - Antoniew - Witonia km od 2+800 do 4+300 na długości 1,5 km oraz ...
Perła Kulturalna Regionu Łódzkiego

Perła Kulturalna Regionu Łódzkiego

 Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu prezentującego historię Zespołu dworsko parkowego w Leszczynku. Aktualnie znajdują się tam siedziba Centrum Kultury Gminy Kutno i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Bohdana Zaleskiego. To wyjątkowe miejsce piękne i niez...
Trwa budowa Klubu dziecięcego w Gołębiewku Nowym

Trwa budowa Klubu dziecięcego w Gołębiewku Nowym

Trwają prace budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej w Gołębiewku Nowym z przeznaczeniem na potrzeby Klubu dziecięcego. Będzie to pierwszy klub dziecięcy w Gminie Kutno prowadzony przez samorząd. Klub żłobkowy przewiduje docelowo 23 ...
Uroczyste otwarcie zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku

Uroczyste otwarcie zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku

W dniu 27 sierpnia 2020 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia zespołu dworsko- parkowego w Leszczynku, w którym znajduje się siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Bohdana Zaleskiego oraz Centrum Kultury Gminy Kutno. Była to wielka chwila dla Gminy...
Dofinansowanie termomodernizacji szkół podstawowych na terenie Gminy Kutno

Dofinansowanie termomodernizacji szkół podstawowych na terenie Gminy Kutno

W dniu 28 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska oraz Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła podpisali umowę dofinansowania realizacji projektu pn. „ Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku szkoły podstawowe w Byszewie oraz w ...