Dzień Ochrony Środowiska

Dzień Ochrony Środowiska

Dziś obchodzimy Dzień Ochrony Środowiska. Z tej okazji prezentujemy działania jakie są podejmowane w naszej gminie w zakresie ochrony środowiska.

Gmina Kutno to zielony zakątek, jednakże z uwagi na swoje położenie okalające miasto narażona jest na negatywne oddziaływanie dużej aglomeracji miejskiej. Zanieczyszczenie powietrza w wyniku emisji z gospodarstw domowych skłania do refleksji i podejmowania działań proekologicznych zwłaszcza w zakresie propagowania źródeł energii odnawialnej.

Gmina Kutno w 2019 roku na mocy zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi propaguje i zachęca do wykonania termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła. W ramach programu „Czyste Powietrze" mieszkańcy gminy mają możliwość otrzymania dofinansowania do proekologicznych inwestycji w domostwach, które wpływają na czystość powietrza w gminie.

Dużym wyzwaniem z zakresu ochrony środowiska jest również oczyszczenie gminy z materiałów zawierających azbest. W 2019 roku marca Rada Gminy Kutno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno na lata 2019-2022. Celem programu jest doprowadzeni do całkowitego wyeliminowania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Kutno w perspektywie czasowej do 2032 roku. Gmina wspiera mieszkańców w tym działaniu realizując Program poprzez demontaż, załadunek i utylizację materiałów zawierających azbest finansując zadanie przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości aż do 90 %. W wyniku starań w 2019 roku dokonano utylizacji aż 44,360 Mg wyrobów zawierających azbest. W roku bieżącym Gmina Kutno planuje zutylizować dodatkowo 53,795 Mg odpadów zawierających azbest.

Jednakże, działania Gminy podejmowane w trosce o ochronę środowiska to nie tylko inwestycje, ale również edukacja ekologiczna, zwłaszcza dzieci i młodzieży. W trosce o kształtowanie postaw proekologicznych w Szkołach Podstawowych, w 2019 roku odbyły się trzy spektakle o tematyce ekologicznej, tj. „Czarownica Niska Emisja" oraz „Dusza Lasu".

Pamiętajmy, że dbanie o środowisko naturalne jest naszą wspólna misją. W trosce o przyszłość naszą i naszych rodzin, nasze najbliższe otoczenie musimy działać wspólnie, podejmując wyzwania właściwej segregujmy śmieci, oszczędzania wody oraz energii elektrycznej. Walczmy o nasze lepsze jutro, nie liczmy, że ktoś zrobi to za nas.