Granty dla Sołectw

Granty dla Sołectw

W dniu 06.07.2020r. Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła wręczył Wójt Gminy Kutno Justynie Jasińskiej i Sołtysom Sołectw Gołębiew Stary, Nowa Wieś i Wysoka Wielka granty sołeckie. Dotacje pochodzą z budżetu Województwa Łódzkiego, są skierowane do jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Granty w kwotach 10 000 zł otrzymały :

  • Sołectwo Nowa Wieś na realizacje projektu „Zagospodarowanie terenu w parku wiejskim celem rozwoju i integracji społecznej poprzez utwardzenie placu przy siłowni gimnastycznej, montaż ławek parkowych oraz latarni solarnej"
  • Sołectwo Gołębiew Stary na realizację projektu „ Budowa placu zabaw w miejscowości Gołębiew Stary jako miejsca aktywności i integracji społeczności lokalnej"
  • Sołectwo Wysoka Wielka na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka Wielka"

W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Kajszczarek,  Poseł na Sejm Tadeusz Woźniak, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła oraz sołtysi: Karolina Zajączkowska – sołectwo Wysoka Wielka, Sylwester Wójkowski - sołectwo Gołębiew Nowy i Paweł Kujawski - sołectwo Nowa Wieś