Informacje dot. obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

piec

Od 1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.

I.Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd.

II.Jak można złożyć deklarację:

  • Elektronicznie, wypełniając formularz na stronie zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej-> złóż deklarację-> wypełnij ją i wyślij. Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód.
  • W formie papierowej wypełniając deklaracje, które dostępne są w Urzędzie Gminy Kutno w pokoju nr 2, oraz pobierając ze strony internetowej (załączniki znajdują się poniżej)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A (.pdf)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B (.pdf)

Wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kutno.

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

  • Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
  • Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyćw terminie 14 dni.

III.Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw.

Więcej informacji można uzyskać na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Nazwa pliku: Deklaracja-A-ogrzewanie-budynki-i-lokale-mieszkalne
Rozmiar pliku: 1 mb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Deklaracja-B---budynki-i-lokale-niemieszkalne
Rozmiar pliku: 259 kb
Pobierz plik