Odwołane zawody strzeleckie „PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH”

zaslepka

Uprzejmie informujemy, iż zaplanowane na dzień 14 marca 2020 roku zawody strzeleckie „PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH" organizowane w w Szkole Podstawowej im. Stanisława Reymonta w Gołębiewku Nowym zostały odwołane.

Powyższe podyktowane jest poleceniem Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego z dnia 09 marca 2020 roku dotyczącym aktualnej sytuacji epidemiologicznej i zagrożeniem koronawirusem.

Kolejny termin zawodów uzgodniony zostanie z Ligą Strzelecką Powiatu Kutnowskiego i podany niezwłocznie przez organizatorów.


Zawody Strzeleckie

„PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH" W dniu 14 marca 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Reymonta w Gołębiewku Nowym zorganizowane zostaną zawody strzeleckie pod nazwą „PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH". Patronat nad zawodami objęła Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska włączając się we współorganizację przedsięwzięcia.