60824633 2057306854396130 1160719850956390400 o         

 

Z nielicznie zachowanych dokumentów wynika, że już pod koniec XIX wieku istniała 4-klasowa szkoła jednoizbowa z mieszkaniem dla nauczyciela. Mieściła się przy głównej drodze     w Strzegocinie. Po I wojnie szkoła nosiła nazwę Publicznej Szkoły Powszechnej. Początkowo była to szkoła 5-klasowa, a następnie 6-klasowa. Zajęcia lekcyjne odbywały się w trzech izbach rozmieszczonych w różnych punktach wsi (jedna w budynku głównym, druga w czworakach naprzeciw szkoły, trzecia w pobliżu kościoła. W 1939 roku kierownik szkoły pan Miron Gruszczyński został aresztowany, a następnie wywieziony i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie zginął. W czasie II wojny światowej szkoła pełniła swoją funkcję, ale tylko dla dzieci niemieckich.  W roku szkolnym 1948/1949 kierownikiem szkoły zostaje pan Władysław Kaźmierczak , który zainicjował wieloletnie starania zmierzające      do budowy nowego budynku szkolnego. 

27 września 1964 roku nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego nowo budującej się szkoły. A już 21 listopada 1965 roku oddano do użytku nowy budynek wraz z niepełnowymiarową salą gimnastyczną i zapleczem gospodarczym.  Na przełomie lat 1971/72 w budynku szkoły mieści się Szkoła Przysposobienia Rolniczego. W tym czasie na emeryturę odchodzi pan Władysław Kaźmierczak, a funkcję dyrektora przejmuje pan Henryk Pęgowski.

W kolejnych latach stanowisko dyrektora szkoły objęły kolejno panie: Wanda Siczewska i Janina Twardowska. Z inicjatywy Pani Twardowskiej rozpoczęto starania o prawo                  do posiadania patrona.  Z dniem 1 września 1999 roku zmienia się profil szkoły z 8-klasowej na 6-klasową. W tym samym roku budynek szkoły poddany zostaje gruntownej modernizacji.

21 listopada 2000 roku, w 35 rocznicę oddania do użytku nowego budynku, szkole nadano imię Kornela Makuszyńskiego. W szkole przeprowadzone zostały remonty i usprawnienia, mające na celu podniesienie komfortu nauki dzieci. W 1997 roku oddano do użytku kotłownię ekologiczną, a w czerwcu 2008 roku pracownię komputerową z dostępem do Internetu.   29 sierpnia 2009 roku oddano do użytku kompleks sportowy w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".

Od 1 września 2015 r. stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Beata Jurkowska-Przybysz. Dotychczasowa dyrektor, Jadwiga Wesołowska, po 15 latach pracy na tym stanowisku odeszła na zasłużoną emeryturę.

Sukcesom uczniów w konkursach towarzyszyła integracja ze środowiskiem lokalnym, której przykładem są: pikniki rodzinne, bale karnawałowe, spotkania okazjonalne i jubileuszowe obchody rocznic nadania szkole imienia. Tradycją naszej szkoły były także organizowane zjazdy absolwentów i nauczycieli naszej szkoły. 

Dzięki współpracy z lokalnym samorządem powstał w ostatnim okresie bezpieczny plac zabaw dla młodszych dzieci i plenerowa siłownia. Z obydwu obiektów korzystają mieszkańcy. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych rodziców, została utworzona młodsza grupa przedszkolna dla dzieci 3 – 4 letnich.

Nauczyciele szkoły w Strzegocinie nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. Trzynastu nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Stopień nauczyciela mianowanego, kontraktowego i stażysty posiada po trzech nauczycieli. Systematycznie korzystamy z funduszy unijnych przystępując do licznych projektów edukacyjnych proponowanych dla placówek wiejskich.  Dzięki temu m.in. dzieci zdobywają wiedzę w przestronnych, jasnych i zadbanych salach lekcyjnych wyposażonych   w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Od listopada 2019 r. szkoła otrzymała trzy dotykowe monitory interaktywne.