Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Grafika

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

•Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

•Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

•Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

•Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

•Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

•Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

•Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

•Przez telefon: pod nr 243554792

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.