Święto Konstytucji 3 maja

3-maja

W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Święto państwowe zostało ustanowione na pamiątkę uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy regulującej podstawy ustroju Rzeczypospolitej w 1791 roku. Dokument obejmował w swoich zapisach organizację władzy oraz obowiązki i prawa obywateli. Konstytucja miała również na celu wewnętrzne wzmocnienie kraju i przywrócenie jego dawnej świetności. Za jej autorów uważa się króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego oraz Hugo Kołłątaja. Wiwat 3 maja!