Zadaj pytanie Wójt Gminy Kutno

Zadaj pytanie Wójt Gminy Kutno

Szanowni Mieszkańcy

zapraszam do zadawania mi pytań dotyczących zagadnień związanych z Gminą Kutno. Odpowiem na wszystkie bez zbędnej zwłoki w sposób wyczerpujący. Taka forma będzie dla Państwa ułatwieniem kontaktu ze mną w celu pozyskania potrzebnej informacji. Zapraszam do korzystania z formularza, który znajduje się na stronie: https://gminakutno.pl/zadaj-pytanie

                                                                                                                                                Wójt Gminy Kutno

                                                                                                                                                 Justyna Jasińska

Zarządzenie Wójt Gminy Kutno
76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego