Zmiany w Programie "Czyste Powietrze"

Zmiany w Programie "Czyste Powietrze"

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE- ZMIANY W PROGRAMIE, NOWE ZASADY

Gmina Kutno informuje, że od dnia 15 maja 2020 r. dotacje do wymiany ogrzewania na ekologiczne oraz na termomodernizację budynków jednorodzinnych w ramach programu Czyste Powietrze wypłacane będą na nowych zasadach.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Beneficjentami programu mogą być osoba fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielem mieszkalnego budynku jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

GRUPY BENEFICJENTÓW

Grupa I- o podstawowym poziomie dofinansowania

Roczny dochód beneficjenta w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta, nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

Grupa II- o podwyższonym poziomie dofinansowania

W przypadku grupy beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód trzeba będzie udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez gminę.

MAKSYMALNY POZIOM DOTACJI

Podstawowy poziom dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w podstawowej grupie, który zdecyduje się na wymianę przestarzałego źródła ciepła nie może przekroczyć 25 000 zł.Możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5 tys. złotych na montaż instalacji fotowoltaicznej.

Podwyższony poziom dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w grupie o podwyższonym poziomie dofinansowania wynosi 32 000 zł. Możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych5 tys. złotych na montaż instalacji fotowoltaicznej.

DOTACJE DLA TYCH, KTÓRZY WYMIENILI JUŻ ŹRÓDŁO CIEPŁA
Beneficjenci, którzy już wcześniej wymienili urządzenia grzewcze w swoich domach, mogą liczyć na dodatkowe dotacje do 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZPOCZĘTYCH I ZAKOŃCZONYCH

Możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć już rozpoczętych, a nawet zakończonych, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

OKRES REALIZACJI

Okres realizacji przedsięwzięcia może wynieść do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

WŁĄCZENIE W PROGRAM SEKTORA BANKOWEGO

Pojawi się nowa forma wsparcia – dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu.Banki będą zatem źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego w postaci pożyczek i kredytów.Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków przez banki to wrzesień 2020 r.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI

poprzez portal internetowy www.wfosigw.lodz.pl

poprzez portal internetowy gov.pl (od czerwca 2020 r.)

w Urzędzie Gminy Kutno, pokój nr2, po wcześniejszym umówieniu

telefon kontaktowy (24) 384 89 04

Poniżej link do wywiadu w Radio Q na temat Programu "Czyste Powietrze" z Magdaleną Krupińską-Kotulską - Dyrektor ds. inwestycji i administracji

http://www.radioq.fm/wiadomosci/gosc-radia-q/1572-gosc-radia-q-magdalena-krupinska-kotulska-21-01-2020