www: Ochrona środowiska

Ekologiczne pracownie w gminnych szkołach

Ekologiczne pracownie w gminnych szkołach

 W szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno będą ekologiczne pracownie. Gmina Kutno otrzyma dofinansowanie w formie dotacji w łącznej wysokości 64.672,00 zł na zadania z zakresu edukacji ekologicznej „Nasze...