Święto Ruchu Ludowego

Święto Ruchu Ludowego

Każdego roku w maju obchodzimy „Zielone Świątki", które jednoczą mieszkańców wsi i kultywują tradycje ludowe. To jedno z najpiękniejszych polskich świąt wyrosłe w tradycji  chrześcijańskiej,  ludowej i narodowej,  które utrwaliło się    w świadomości mieszkańców i stało się jej niezbywalną spuścizną. Jest to też dzień, w którym obchodzimy Święto Ruchu Ludowego. Pierwsze obchody zorganizowano w roku 1904, w 110 rocznicę bitwy pod Racławicami. Od samego początku związane ono było ze Świętem Zesłania Ducha Świętego, które od pradawnych czasów towarzyszyło tradycji ludności wiejskiej. Szczególnie ważną postacią w historii ruchu ludowego był Wincenty Witos-jego wieloletni przywódca, trzykrotny Premier Rzeczypospolitej Polskiej i poseł na Sejm RP. Jesteśmy dumni z tego, że jest on patronem ulicy, przy której mieści się Urząd Gminy Kutno.   W dniu  dzisiejszym pod tablicą upamiętniającą Wincentego Witosa złożone zostały kwiaty. Niech tegoroczne Święto Ludowe będzie pełne pogody ducha i nadziei. Niech nas jednoczy i daje siłę w konfrontacji z problemami codziennej rzeczywistości.


Dzień Dziecka
Zapraszamy do zabawy z okazji Dnia Dziecka