Ankieta dla Mieszkańców gminy Kutno

Ankieta dla Mieszkańców gminy Kutno

Szanowni Mieszkańcy,

dynamiczny rozwój gospodarczy, zmiany demograficzne i migracyjne to wyzwania bieżących czasów dla Samorządu Gminy Kutno, które wskazują na potrzebę szczególnej komunikacji z mieszkańcami, aby przyjąć sugestie, uwagi i potrzeby wszystkich grup społecznych i ująć je w planie strategicznych działań Gminy Kutno.

Dlatego zapraszam Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej jakości życia i potrzeb społecznych mieszkańców gminy Kutno. Państwa zdanie będzie dla nas nieocenioną wskazówką do dalszej pracy dla podniesienia poziomu i jakości życia rodzin, dzieci, seniorów oraz wzmocnienia aktywności wielu grup społecznych, stowarzyszeń, czy kół, a także uatrakcyjnienia naszej oferty osobom odwiedzającym gminę Kutno.

                                                                                                                                                 Wójt Gminy Kutno

                                                                                                                                                   Justyna Jasińska

Premia dla młodego rolnika
Wakacyjne Warsztaty Artystyczne w Leszczynku